Статистика просмотров | Архив НУЦЗУ

Статистика просмотра документов. TOP 20
Название документаn
Афанасенко К.А.Михайлюк А.П.Собина В.А.   Зависимость прочности стеклопластиков при нелинейном температурном воздействии от адгезионного контакта полимер-волокно 364
Гужва Д.   Професійна мотивація та життєві установки як інтегральна частина професійної спрямованості курсантів УЦЗУ 69
Дончак А.М.   Розвиток емоційно-вольової стійкості військовослужбовців в ході підготовки до ведення бойових дій 35
Абрамов Ю.А.Кальченко Я.Ю.   Идентификация динамического параметра пожарных извещателей с терморезестивным чувствительным элементом. 33
Александров Ю.В.   До питання про побутову моделі ефективного керівника в правоохоронній системі 31
Кизим Г.С.   Прояв емоційного вигорання у практичних психологів 30
Маляров М.В.   Фрактальний моніторинг земної поверхні з використанням математичного пакету MathCad. 28
Березовский А.И.Виноградов С.А.Дейнеко Н.В.Консуров Н. О.   Небезпечні та шкідливі чинники аварійно-рятувальних робіт на зруйнованих будівлях. 27
Івашова Л.М.Шатрова К.І.   Вплив показників ЗЕД на розвиток транспортно-логістичної системи України в умовах євроінтеграції 25
Киреев А.А.Островерх О.А.Савченко А.В.Холодный А.С.   Определение показателя коррозионной активности гелеобразующей системы CaCl2 – Na2O•2,95 SiO2 – Н2О на стальные элементы резервуаров для нефтепродуктов 24
Курская Т.Н.   Анализ критических тепловых режимов многослойных конструкций 23
Рогозин А.С.   Визначення параметрів моделі процесу інформування населення 23
Бородич І.О.   Професійна спрямованість і задоволеність роботою працівників МНС України 22
Куц Ю.О.Лєрмонтова Ю.О.Труш О.О.   Інституційна система Європейського Союзу у галузі боротьби з катастрофами (частина 2) 22
Єгорова О.Б.Зозуля О.В.Калмикова О.О.   Соціальний стрес, соціометричний та емоційний статус у соматично хворих підлітків 22
Беззубко Б.І.   Характеристика державного механізму планування розвитку територій в Україні 22
Кистерный Ю.И.Корытченко К.В.Кудин Д.В.Сакун А.В.Хилько Ю.В.   Експериментальне дослідження прототипу газодетонаційної установки метання контейнерів з вогнегасними речовинами. 21
Воронова Ю.В.Гаркавенко Н.В.Ричкова Л.В.   Психологічна стійкість дітей і підлітків у важких ситуаціях 21
Шевченко Р.І.   Аналіз сучасних тенденцій наукових досліджень в галузі моніторингу надзвичайних ситуацій 20
Трегубов Д.Г.   Деструкція хімічних сполук стічних вод процесу коксування вугілля 20© 2015 — 2020 Центр информационных технологий НУЦЗУ